Tilipukki

Kirjanpito & Reskontra

Kirjanpito

Pukinkulman Tilitiimi Oy on taloushallinnon luotettava ja rehellinen moniosaaja. Tuemme asiakkaidemme liiketoiminnan kehittymistä sitoutumalla ja palvelemalla aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Sen lisäksi, että huolehdimme asiantuntevasti kirjanpidon eri rutiineista, me myös ratkaisemme asiakkaidemme arjen ja pitkän aikavälin haasteita.

Hinnoittelumme on joustavaa ja läpinäkyvää. Annamme selkeät hintatiedot kirjanpidollemme, ja olet asiakkaanamme aina tietoinen siitä, mistä oikeasti maksat.

Kirjanpitomateriaali on mahdollista toimittaa meille paperisena, sähköpostitse tai täysin sähköisesti. Toimintatapa voi olla myös kaikkien näiden vaihtoehtojen sekoitus – aivan kuten se asiakkaalle parhaiten sopii ja on toiminnan kannalta helpointa.

Netvisor
Visma Fivaldi

Käytössämme on suosittu ja helppokäyttöinen Visma Netvisor taloushallinto- ja palkanlaskentaohjelma, jonka avulla kirjanpito on mahdollista hoitaa täysin sähköisesti, missä vain ilman erityisiä laitteistovaatimuksia. Käytössämme on myös Visma Fivaldi- ohjelmisto, joka soveltuu erityisen hyvin pienille yrityksille.

Teillä on myös mahdollisuus saada kauttamme käyttöön tämä moderni täysin selainpohjainen ohjelma niiltä osin kuin se on teille tarpeen. Tämän ohjelman sopii kaikille riippumatta siitä, onko käytössä yhdenkertainen vai kahdenkertainen kirjanpito.

Tarjoamme palveluna myös lyhytaikaista projektikirjanpitoa ja voimme tuottaa yhdessä assistenttipalveluiden kanssa tarvittaessa myös koko projektinhallinnan.

VASTUULLISUUS

Tilitoimistolla on asiantuntijan vastuu. Tilitoimisto vastaa kirjanpidosta ja sen oikeellisuudesta, jonka se tekee asiakkaan toimittamien materiaalien pohjalta. Tilitoimistomme noudattaa aina voimassa olevaa lainsäädäntöä. Toimintamme perustuu hyvään tilitoimistotapaan, joka on Taloushallintoliiton eettinen ohjeistus tilitoimistoille. Asiakkaan velvollisuudeksi jää toimittaa kirjanpitomateriaali oikean sisältöisenä, sovittuna aikana ja sovitulla tavalla.

Reskontra

Yrityksen kirjanpito on monitahoinen kokonaisuus, joka pitää sisältää niin tulevia kuin lähteviäkin laskuja eli myyntisaamisia ja ostovelkoja. Yrittäjänä ei aina ehdi eikä välttämättä jaksakaan seurata kaikkea maksuliikennettä muun toiminnan ohessa.

Yleisimmät käytössä olevat reskontrat ovat myynti- ja ostoreskontra, joiden avulla on helppoa seurata saatavien ja maksujen ajantasaisuutta.

Reskontran ulkoistaminen helpottaa huomattavasti yrityksenne päivittäistä toimintaa sekä säästää aikaa ja energiaa oman liiketoimintanne ydintekemiseen.

Reskontra

Myyntireskontrapalvelussa hoidamme asiakkaan puolesta myyntilaskujen laatimisen sekä lähettämisen ja/tai myyntilaskujen suoritusten seuraamisen. Tarvittaessa myös huolehdimme niistä ikävämmältä tuntuvista asioista, kuten maksumuistutuksista ja saatavien perinnästä.

Asiakkaanamme voitte valita tästä reskontrapalvelustamme pienen osan tai koko kokonaisuuden. Voitte esimerkiksi itse laatia, sekä lähettää myyntilaskut asiakkaille ja siirtää meidän tehtäväksemme vain suoritusten seuraamisen sekä niiden myöhästymisestä seuraavat toimenpiteet.

Ostoreskontrapalvelussa hoidamme asiakkaan puolesta liiketoimintaan kohdistuvien ostolaskujen maksamisen. Yrittäjän tehtäväksi jää vain laskujen hyväksyminen sekä huolehtiminen siitä, että yrityksen tilillä on rahaa. Helppoa, vai mitä?

Nämä palvelut voidaan toteuttaa joko kauttamme saatavalla Visma Netvisor-ohjelmalla tai muun haluamanne/ teillä käytössä olevan ohjelman avulla.