Tilipukki

Palkanlaskenta

Työntekijän palkkaaminen yritykseen ei ole koskaan mikään pikku juttu. Palkkaus Suomessa on tarkoin säädeltyä ja sen suhteen on otettava huomioon monia eri asioita, oltava perillä eri lakipykälien sekä säädösten vaatimuksista. Tämän pykäläviidakon läpi kahlaaminen voi tuntua täysin toivottomalta urakalta. Eikä edes riitä, että olet perillä palkanmaksuun liittyvistä asioista vaan on tärkeää tietää sekin mistä, milloin ja kuinka paljon lomaa kertyy? Entä ne pekkaspäivät, kenelle ne kuuluvat? Mitä työehtosopimusta noudatetaan ja miten toimitaan, jos alalla ei ole omaa työehtosopimusta?

Palkanlaskenta vaatii erityistä huolellisuutta. Pienetkin virheet palkanlaskennassa voivat saada työntekijän luottamuksen työnantajaa kohtaan horjumaan. Pahimmassa tapauksessa valveutunut työntekijä saattaa ottaa yhteyttä ammattiliittoon väärin maksetun palkan suhteen, josta seuraa yritykselle automaattisesti ikävyyksiä ja helposti myös ylimääräisiä kuluja, vaikka olisi kyse inhimillisestäkin virheestä.

Tarjoamme asiakkaillemme palkanlaskentapalvelua, jolloin on meidän vastuullamme olla perillä juuri teidän yrityksenne noudattaman työehtosopimuksen (TES) sisällöstä ja vaatimuksista sekä perehtyä kaikkiin niihin lakeihin ja säädöksiin, jotka säätelevät työntekijän palkkaamista.

Haluamme taata, että työntekijänne pysyvät tyytyväisinä ja saavat palkkansa ajallaan sovittuna palkanmaksupäivänä ja juuri sen suuruisena kuin pitääkin. Unohtamatta eri lisiä, ylityö- ja muita korvauksia, päivärahoja, sairausajan palkkoja jne. Lisäksi huolehdimme lomakertymistä sekä työntekijän lomapalkkojen, -rahojen ja –korvausten määristä sekä niiden oikea-aikaisesta maksamisesta.

Ulkoistamalla palkanlaskennan osaavalle ja ammattitaitoiselle asiaan perehtyneelle tilitoimistolle yrityksenne:

  • minimoi virheiden mahdollisuuden
  • varmistaa palkanlaskennassa noudatettavan kaikkia lakipykäliä ja voimassa olevaa työehtosopimusta
  • säästää paljon aikaa ja vaivaa
  • takaa työntekijöiden tyytyväisyyden tällä saralla

Palkanlaskentapalvelumme sisältää palkanlaskennan lisäksi palkkatietojen oikea-aikaisen ilmoittamisen tulorekisteriin sekä ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden tarkistamisen.

Lisäksi huolehdimme niin sovittaessa, palkanlaskentaan liittyvistä tilityksistä ja niiden maksamisesta. Halutessanne hoidamme myös sairauspäivärahahakemusten ja esimerkiksi palkkatukihakemusten täyttämisen

Neuvontapalvelustamme saatte lisäksi neuvoja esimerkiksi työntekijän palkkauksessa huomioon otettaviin asioihin yleisellä tasolla, työsopimuksien laadintaan lakipykälien mukaan sekä eri työehtosopimusten tulkintoihin. Lue lisää.

Netvisor – ohjelmisto tarjoaa myös laajat työajanseurantapalvelut ja ne voidaan siirtää suoraan palkanlaskentaan ilman erillisiä toimituksia tai lähetyksiä esim. turvapostia käyttäen.  Netvisor- ohjelmassa on myös mahdollisuus integroituun matkalaskujärjestelmään, jolloin matkalaskua on mahdollisuus käyttää mobiilisti ja tiedot on kätevästi siirrettävissä suoraan palkanlaskentaa.