VEROTUKSEN MUUTOKSIA VUODELLE 2021 JA TILINPÄÄTTÄJÄN MUISTILISTA

Jälleen on aika opetella kirjoittamaan ja sanomaan uusi vuosiluku. Uusi vuosi tarkoittaa hyvin usein myös muutoksia verotukseen. Useimmille yrityksille uusi vuosi tarkoittaa myös uuden tilikauden alkamista ja päättyneen vuoden tilinpäätöstä.  

Tässä blogissa käydään lyhyesti läpi veromuutokset ja laaditaan tilinpäätöksen muistilistaa.

Veromuutokset vuodelle 2021:

 • Arvonlisäveron alaraja nousi 10 000 eurosta 15 000 euroon. Tämä koskee vuoden 2021 aikana alkavia tilikausia.
 • Vuoden alusta listaamattomat osakeyhtiöt saavat tehdä henkilöstölle osakeannin, josta ei muodostu henkilöstölle verotettavaa ansiotuloa, jos arvo ei alita yhtiön osakkeelle lasketun yhtiön nettovarallisuuteen perustuvaa matemaattista arvoa. Muutos auttaa listaamattomia yrityksiä sitouttamaan henkilökuntaa yrityksen kasvattamiseen: henkilöstö saa edun, kun yrityksen arvo kasvaa.
 • Verovapaat matkakustannukset vuodelle 2021:
  • kokopäiväraha 44 euroa
  • osapäiväraha 20 euroa
  • kilometrikorvaus 0,44 euroa
 • Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan 170 euroa/kk vuosiksi 2021-2025
 • Työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistettaisiin säätämällä verovapauden ylärajaksi 3 400 euroa sekä poistamalla samalla veronalaisena tulona pidettävä 300-750 euron välinen osa.
 • Työsuhdepolkupyörä säädetään verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa.

Tilinpäättäjän muistilista

Liiketoiminnan tulos selvitetään 12 kuukauden välein, eli tilikausittain. Tilikausi voi olla myös lyhempi tai pidempi yrityksen ensimmäisenä tilikautena.  Valtaosalla yrityksistä tilikausi on kalenterivuosi eli tilikausi päättyy vuoden viimeisenä päivänä. Tilikauden päättymisen jälkeen laaditaan tilinpäätös, joka mikro- ja pienyrityksillä sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä niiden liitetiedot. Tilinpäätös on lisäksi päivättävä ja allekirjoitettava. Vinkit pätevät jokaiseen tilinpäätökseen, vaikka tilikautesi olisi ns. murrettu tilikausi eli muu kuin kalenterivuosi.

Toiminimi ja henkilöyhtiöillä veroilmoitus pitää jättää 1.4.2021 mennessä ja osakeyhtiöillä 30.4.2021 mennessä. Veroilmoituksen jättäminen päättää päättyneen tilikauden käsittelyn.

Tilinpäätöksen mahdollisimman sujuvan hoitumisen kannalta on hyvä kiinnittää huomiota tilinpäätöksen työjakoon yrittäjän ja kirjanpitäjän välillä sekä tilinpäätöksen aikataulutukseen.

Tilinpäätöksen kokonaisuudessa on aina otettava tietenkin huomioon myös yrityskohtaiset vaatimukset. Ennakoimalla saa jouhevuutta tilinpäätöksen valmistumiseen sekä yrittäjälle itselleen että kirjanpitäjälleen. Jos sinulla on erityisiä toiveita tai tarpeita tilinpäätöksen valmistumisajankohdalle, niin keskustelethan niistä hyvissä ajoin ennen tilikautesi päättymismistä kirjanpitäjäsi kanssa. Erityisesti vuodenvaihteen jälkeinen aika on monessa tilitoimistossa kiireisintä aikaa.

Kommunikoithan muutenkin kirjanpitäjäsi kanssa ennakkoon. Kerro jo hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen laatimista yrityksesi kuulumiset ja toimintaan liittyvistä muutoksista tilikauden aikana. Mitä paremmin kirjanpitäjäsi tuntee yrityksesi ja tietoinen tärkeistä toimintaasi liittyvistä muutoksista ja suunnitelmista, sitä helpoimmin ja paremmin hän pystyy laatimaan yrityksestäsi oikean ja riittävän kuvan antavan tilinpäätöksen.

Tilinpäätös on hyvä aloittaa käymällä läpi yhdessä kirjanpitäjän kanssa yrityksesi myyntisaamiset ja ostovelat. Onko myyntisaamisissa vuosien takaisia saamisia tai tilikauden aikana syntyneitä saamisia, joista tiedät, että ne tullaan hyvin epätodennäköisesti maksamaan. Tässä tapauksessa myyntisaamiset kirjataan luottotappioiksi. Luottotappiokirjaus tehdään myös silloin kun velallisen hakeutumisesta velkasaneeraukseen tai konkurssiin saadaan tieto tai perintätoimisto antaa luottotappiosuosituksen. 

Ostovelkojen suhteen kannattaa tarkistaa, että avoimena on vain sellaisia laskuja, jotka todella ovat avoinna. Jos laskuissa on mukana aiheettomia tai virheellisiä laskuja on niihin pyydettävä hyvityslaskut toimittajalta. Kirjanpitäjäsi varmasti auttaa sinua näissä asioissa.

Nykyään monissa yrityksissä on käytössä sähköiset kirjanpitojärjestelmät ja kaikki kuitit pitäisi olla aina kirjanpitäjän saatavilla. Jos jostain syystä kuitteja tai laskuja on kuitenkin jäänyt toimittamatta, niin kerää ja toimita puuttuvat kuitit kirjanpitäjällesi heti tilikauden päättymisestä seuraavan kuukauden aikana. Yleisin syy tilinpäätöksen viivästymiseen on se, ettei kirjanpitäjä ole saanut yritykseltä kaikkea tilikaudelle kuuluvaa materiaalia eli tositteita ajoissa.

Tässä on listattuna tilinpäätöksen kannalta tärkeitä dokumentteja, jotka yrittäjän on toimitettava kirjanpitäjälleen:

 • Verotuspäätös edellisestä tilinpäätöksestä (ellei kirjanpitäjällä ole jostain syystä pääsyä yrityksen verotilille)
 • Pankkitilien saldotodistukset sekä korkosaatavat luotollisista tileistä
 • Matkalaskut
  Maksettuina ja hyväksyttyinä tilikauden viimeiseen päivään mennessä.
 • Tiedot myyntisaamisista ja ostoveloista (jos yrittäjä itse hoitaa reskontriaan)
 • Käteiskassatiedot
  Tilikauden viimeisen päivän täsmäytetty tieto käteiskassavaroista.
 • Tiedot yrityksen omaisuutta koskevista muutoksista
 • Saldo- ja korkotodistukset lainoista
  Velan jäljellä oleva saldo sekä korko sekä tieto seuraavan tilikauden aikaisista lyhennyksistä.
 • Tiedot annetuista sekä saaduista takauksista, panteista, kiinnityksistä sekä muista vastuista ja vakuuksista
 • Inventaarilista allekirjoitettuna
  hinnat lasketaan arvonlisäverottomin hankintahinnoin. Epäkurantti tai rikkinäinen tavara poistetaan varaston arvosta. Myös itsevalmistetut ja keskeneräiset tuotteet inventoidaan.
 • Palkkatiedot
  Jos yritys itse laskee, palkkatiedot on toimitettava tilinpäätöstä varten heti kun viimeiset tilikaudelle kuuluvat palkat on laskettu. Yrityksen omistajien palkoista ja osingoista on myös toimitettava tieto kirjanpitäjälle, varsinkin jos suunnittelee lisäpalkan tai osingonjakoa päättyneelle tilikaudelle. Työntekijöiden palkkatiedot tilinpäätöstä varten sisältävät myös:
  • jaksotukset
  • lomapalkat
 • Osakeyhtiön pöytäkirjat hallituksen kokouksista ja yhtiökokouksesta (jos yrittäjä on laatinut pöytäkirjat itse ja niitä ei ole toimitettu)
 • Osakeyhtiön osake- ja osakasluetteloa koskevat mahdolliset muutokset
 • Arvopapereita ja sijoituksia koskevat raportit
 • Tiedot leasing-sopimuksista ja -vastuista
  Ellet saa leasing- yhtiöstäsi vahvistusta jäljellä olevasta leasing- vastuusta, niin pyydä vahvistus aina erikseen ja toimita kirjanpitäjällesi.
 • Yrityksen henkilöstön lukumääräkeskiarvo tilikauden ajalta
 • Verovelkatodistus
 • Mahdolliset kiinteistöjen rasitustodistukset

Kun tilinpäätös on valmistunut, olisi hyvä käydä kirjanpitäjäsi kanssa vielä yhdessä läpi mennyt tilikausi ja samalla myös luoda katse tulevaan tilikauteen. Näin saat parhaimman hyödyn tilinpäätöksestäsi ja saat hyvät eväät liiketoimintaasi myös tulevalla tilikaudella.

Hannele Knaapila

Tykkäätkö artikkelista?

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä
Jaa Linkdinissä
Jaa Pinterestissä

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Saatat tykätä myös näistä:

Blogibanneri

ALARAJAHUOJENNUS – MIKÄ, KENELLE JA MILLOIN?

Monelle pienyrittäjälle saattaa olla tuntematon sellainen sanapari kuin arvonlisäveron alarajahuojennus eli lyhemmin sanottuna alarajahuojennus tai huojennus. Mikä se sitten on ja kuka siitä voi hyötyä? Tässä blogissa käymme